Свят на смъртта III(Deathworld 3)

by Harry Harrison

Свят на смъртта III(Deathworld 3) Author Harry Harrison
Isbn
File size 6 Mb
Year 2017
Pages 263
Language English
File format EPUB
Category Science Fiction

Book Description:

Могъщата машина за изтребленне на човешкия род, в която се е превърнала природата на Пиръс, принуждава местните жители да подирят спасение на друга планета. Фелисити е тяхната цел — далечна, но с богати рудни залежи и оскъдно населена. Там живеят варварски племена, които воюват помежду си и единствено ненавистта към всяка чужда цивилизация може да ги обедини. Дръзките и ка

 

 

Download (1 Mb)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *